ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หัวข้อย่อย   


กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

      โทร. 0 2222 1201

โทรสาร. 0 2226 4814

Website : http://www.minister.moi.go.th/ 
 
Update : 2019-04-10 09:47:30


กระทรวงคมนาคม 

38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2283 3000 
 
โทรสาร. 0 2281 3959 

Website : http://www.mot.go.th/
 
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 126 5800 

โทรสาร. 02 273 9397

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2590 1000, 0 2590 8300-29 
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
  


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 0 2281 5884, 0 2281 5955
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 10400

โทร. 0 2245 5801, 0 2246 1520, 0 2232 1002-4
 
โทรสาร. 0 2643 4457 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงศึกษาธิการ 

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 6352 
 
โทรสาร. 02 628 5619 

Website : http://gphone.prd.go.th
   
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2659 6426 
 
โทรสาร. 0 2659 6540 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงกลาโหม 

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
โทร. 0 2224 0717 
 
โทรสาร. 0 2224 0703 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6747
 
โทรสาร. 0 2143 8046 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6435 
 
โทรสาร. 0 2143 9883 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20


สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2288 4000 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:31:37


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8500 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 7000, 0 2507 8000 
 
โทรสาร. 0 2547 5210 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3000 
 
โทรสาร. 0 2202 3048 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2140 6000 
 
โทรสาร. 0 2140 6228 

Website : http://gphone.prd.go.th
    
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงวัฒนธรรม 

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทร. 0 2422 8888
  
Update : 2019-04-10 09:45:14


กระทรวงการต่างประเทศ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2203 5000 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
   
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชดำเนินนอก ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2283 1500, 0 2283 1555 
 
Website : http://gphone.prd.go.th

 
Update : 2018-01-25 13:35:20


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2333 3700 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-01-25 13:35:20

จำนวนทั้งหมด 20 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1377    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today