ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ขอให้พิจารณาปลดผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่คุกคาม
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปลดผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่คุกคาม ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และขอให้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต  อ่านต่อ
 นางวันดี แซ่ตั้ง กับพวก ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวันดี แซ่ตั้ง กับพวก จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการสวัสดิการหมู่บ้านจัดสรรสำหรับข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา และประชาชนทั่วไป   อ่านต่อ
 พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ ขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจระดับสูงเป็นคดีพิเศษ
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจระดับสูงเป็นคดีพิเศษ และขอให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัย   อ่านต่อ
 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม   อ่านต่อ
 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน อให้พิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   อ่านต่อ
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขของการประมูล (TOR) โครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขของการประมูล (TOR) โครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ   อ่านต่อ
 ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบ้านน้ำพุร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดิน
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบ้านน้ำพุร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินบริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (13/9/2018)
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ  อ่านต่อ
 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2561 (13/9/2018)
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2561 และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประธานอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2561   อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) อนุกรรมการ (5/9/2018)
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) อนุกรรมการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร (5/9/2018)
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร โดยมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตำรวจนครบาลบางซื่อ และตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีการกำหนดราคาค่าเช่า และการชำระค่าเช่าพื้นที่ค้าขายระหว่างผู้ค้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย   อ่านต่อ
 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางมาลินี ภาวิไล) ฝ่ายเลขานุการ (5/9/2018)
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน โดยมีศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นฝ่ายเลขานุการ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑


URL : http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/phoobeas/FilePSC/Data_edit-20-07-61.pdf
  อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยการทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลและพื้นที่ใกล้เคียง   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ด้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561   อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ
 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application 

ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) การเตรียมตัวสำหรับ ผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ฯ (GECC) 2561แบบตอบรับเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ฯ (GECC) 2561
 
  ----------------------------------------------
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ  ---------------------------------------------- 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
  ----------------------------------------------
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

  ----------------------------------------------
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today