ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ ขอให้พิจารณากรณีมีเยาวชน อายุระหว่าง 14 – 18 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พลุดอกไม้ไฟระเบิด ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแสดงตำนานกระบี่ เมืองแห่ง 12 นักษัตร
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อพิจารณากรณีมีเยาวชน อายุระหว่าง 14 – 18 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พลุดอกไม้ไฟระเบิด ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแสดงตำนานกระบี่ เมืองแห่ง 12 นักษัตร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา  อ่านต่อ
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ขอให้กำกับดูแลกำหนดมาตรการที่ทำให้ราคามันสำปะหลังสอดคล้องกับต้นทุน และสภาวะตลาด
 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำกับดูแลกำหนดมาตรการที่ทำให้ราคามันสำปะหลังสอดคล้องกับต้นทุน และสภาวะตลาด  อ่านต่อ
 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินของรัฐตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินของรัฐตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ
 สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาปรับสถานะ ลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปรับสถานะ ลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข และขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาค่าประสบการณ์แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามอายุงานที่สมาพันธ์ฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องไว้กับกระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ
 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปลูกป่า ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปลูกป่า ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  อ่านต่อ
 สภาองค์กรชุมชน ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง ตำบลริมสีม่วง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อ-วังชมพู และเขาโปกหล่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สภาองค์กรชุมชน ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง ตำบลริมสีม่วง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อ-วังชมพู และเขาโปกหล่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ
 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอให้พิจารณาชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 4 ฉบับ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยตรง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 ตรวจประเมินมาตรฐานฯ ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ขอนแก่น (26/6/2017)  
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์) และ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 ตรวจประเมินมาตรฐานฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (26/6/2017)  
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 3 ตรวจประเมินมาตรฐานฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (26/6/2017)  
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  อ่านต่อ
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 2 ตรวจประเมินมาตรฐานฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด (26/6/2017)  
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด  อ่านต่อ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล) ประธานการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานฯ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (26/6/2017)  
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล) ประธานการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมประชาชน ปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมประชาชน ปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารคุ้มสีฐาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 50,000 ตัว จากบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 50,000 ตัว จากบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร และนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  อ่านต่อ
 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application “PSC 1111” ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 14 
 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application “PSC 1111” ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) เป็นประธาน และมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา (ว่าที่ร้อยตรี นิรันดิ์ ดุจจานุทัศน์) ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี  
 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมร้านค้าชุมชนประชารัฐ พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ซี่งเกิดจากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 


ใบสมัคร    
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร GECC ประจำปี 2560    
 

ได้ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ติดต่อสอบถาม
0-2283-4489,0-2283-4426หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today