สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง    กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ    ระเบียบ  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1196    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today