สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    แบบฟอร์มต่างๆ  การอุทธรณ์  
  การอุทธรณ์   

 
แบบหนังสืออุทธรณ์     |      ดาวน์โหลดแบบหนังสือ 

ตัวอย่างการเขียนคำอุทธรณ์       |      ระยะเวลาในการดำเนินการ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 1799    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today