สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    แบบฟอร์มต่างๆ  การร้องเรียน  
  การร้องเรียน   
 แบบหนังสือร้องเรียน          |         ดาวน์โหลดแบบหนังสือ 


ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน      |        ระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้เข้าเยี่ยมชม 2028    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today