หน่วยงานภายใน สปน.  กองคลัง  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง   
 
หัวข้อย่อย   
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 280 4066

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
เนื้อหา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 135 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 13056    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today