สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ  หลักสูตร  
  หลักสูตร   
 
หัวข้อย่อย   
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  
  
  
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  


จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 103    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today