สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  สมัครรับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาฯ  
  สมัครรับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาฯ   

หัวข้อย่อย   
 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร
 3. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 655    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today