สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
  แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 362    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today