สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง   

หัวข้อย่อย   
 
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1421/2562 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนดรบวาระ (จ.แพร่)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)


คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ก่อนมีระเบียบฯ ปี 2562


คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 150/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

src=http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgแบบฟอร์มการเสนอความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 535    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today