สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    บุคลากรด้านการตรวจราชการ  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ   
 เจ้าหน้าที่ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักตรวจราชการ ที่ 1/2563 ลงวันที่1 กรกฎาคม 2563


เขตตรวจราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ 1  เขตตรวจราชการที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 เขตตรวจราชการที่ 6 และ 16 เขตตรวจราชการที่ 7 และ15
เขตตรวจราชการที่ 8 และ 13 เขตตรวจราชการที่ 10 เขตตรวจราชการที่ 12 เขตตรวจราชการที่ 14 และ17
ผู้เข้าเยี่ยมชม 730    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today