สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    บุคลากรด้านการตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   
       หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 2
เขตตรวจราชการส่วนกลาง  เขตตรวจราชการที่ 1 และ 12   เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4
 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 7  เขตตรวจราชการที่ 6  เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9  เขตตรวจราชการที่ 10 และ 11
 
 เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14  เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16  เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18   
    
ผู้เข้าเยี่ยมชม 350    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today