สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  คำรับรองการตรวจราชการฯ  
  คำรับรองการตรวจราชการฯ   

เนื้อหา   
  กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1041    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today