สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
 
เนื้อหา   
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(ฉบับปรับปรังแก้ไขรูปแบบรายงานฯ ของกระทรวง)
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ฉบับร่าง)
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวง(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
 
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวง
จำนวนทั้งหมด 8 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3805    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today