สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
 
เนื้อหา   
    แผนการตรวจราชการแบบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
   แผนการตรวจราชการแบบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนการตรวจราชการแบบบูรรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แผนการตรวจราชการแบบบูรรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ของผู้ตรวจราชการ
  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  แผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำนวนทั้งหมด 12 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3285    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today