ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร.  0 2596 7600,0 2579 5230, 0 2562 0123 

โทรสาร. 0 2561 3013 

E-Mail : oaep@oaep.go.th, 

Website : http://www.oaep.go.th

Update : 2012-03-02 16:48:59
ผู้เข้าเยี่ยมชม 633    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today