ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6747 
 
โทรสาร. 0 2143 8046 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:11:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 781    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today