วาระงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ สโมสรตำรวจ

เวลา ๑๔.๓๐ น. บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องส่งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  อ่านต่อ
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   ปฏิทิน
GES survey online
เสนอข้อคิดเห็น
การให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate library banknotes nacc.go.th/e_learning prd.go.th thaifruits-online banknote 20

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2281-2726

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today