ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
   สื่อประชาสัมพันธ์
   ชมภาพยนตร์โฆษณาสำนึกไทยไม่โกง   ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103
ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100


ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103
   สื่อการเรียนรู้ของสำนักงาน ป.ป.ช. การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1. “กาฝาก”
2. “คุณว่าใครชนะ”
3. “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย”

4. “แบ่งปันนั้นคือน้ำใจ”

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (25/12/2018)
   อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (19/12/2018)
   อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (7/12/2018)
   อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12/11/2018)
   อ่านต่อ
 คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม (29/10/2018)
   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today