ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก (23/7/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (24/6/2019)
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12/6/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดำเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (6/6/2019)
 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/5/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/3/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์ และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรคับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/3/2019)
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/3/2019)
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/3/2019)
 แผนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (25/10/2018)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today