กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
 

 ภาพยนตร์โฆษณาชุด "อย่าให้ใครว่าไทย" (15/6/2016)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาพยนตร์โฆษณาชุด "อย่าให้ใครว่าไทย"
 


  อ่านต่อ
 โครงการอบรม “เทคนิคการปรับปรุงอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen”
         โครงการอบรม “เทคนิคการปรับปรุงอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีคิดแบบ ๕ส" ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที

 

  อ่านต่อ
   ปฏิทิน

          

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today