สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
 
   ข่าวและประกาศ
 
 แผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (10/1/2020)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/12/2019)
ดูทั้งหมด...
 
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today