กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
   การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
   การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
   ข่าวกิจกรรม
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
............................................................................................................................................
 
   การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 
............................................................................................................................................

 
   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
............................................................................................................................................ 
 
    การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สปน.
............................................................................................................................................ 

    พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 14

............................................................................................................................................ 
   บทความด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   เรื่องน่ารู้
...........................................................................................................................................
         องค์กรในฝันของพนักงาน
............................................................................................................................................

     นวัตกรรมพร้อมใช้ โมบายแอปพลิเคชัน  
............................................................................................................................................

  รู้ทันเทรนด์ AR นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคต 
............................................................................................................................................
    ออกแบบ ตกแต่ง QR code 

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 
 
   Facebook กองการเจ้าหน้าที่
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                         
               

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today