สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย

หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
 เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย  อ่านต่อ
 Press Tour
 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม Press Tour เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  อ่านต่อ
 พิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทย
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทยและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย  อ่านต่อ
 โครงการอุปสมบท
 โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานพระธรรมทูตสายดินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today