สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย

หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนางสาวอรนุช ศรีนนท์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต และนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  อ่านต่อ
 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 ปนร. ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผต.นร. (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) รกท.ร.ปนร. ผต.นร. (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และ ผต. พิเศษประจำ นร. (นายสมเกียรติ ธงศรี) รกท.ผต.นร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  อ่านต่อ
 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก  อ่านต่อ
 ถวายพวงมาลาราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ วลา ๐๙.๐๐ น. นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพวงมาลาราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถวายความจงรักภักดี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน
   ห้องสมุดดิจิทัล

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today