สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
<a href="Sitedirectory/1556/5588_Himg_5588_Himg_flash_header.swf">flash header</a>
 
ผู้บริหาร
 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมนูหลัก
 
   ระบบงานต่างๆ

   เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
www.odloc.go.th
   รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   แผนการกระจายอำนาจฯ
    
แผนการกระจาย
อำนาจ ฉบับที่ 1
แผนการกระจาย
อำนาจ ฉบับที่  2
   รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
 
   จดหมายข่าว
 
จดหมายข่าว
เดือน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๓
   กระดานถาม-ตอบ
 
 
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today